Primăria reacţionează pe subiectul gazonului şi infirmă posibilitatea retragerii garanţiei

Primăria reacţionează pe subiectul gazonului şi infirmă posibilitatea retragerii garanţiei

Neregulile semnalate de firma ce a montat gazonul de la noua arenă „Francisc Neuman” s-au concretizat și printr-o adresă oficială făcută către Primăria Arad, prin care se justifică ridicarea garanției. SC Rulouri de Gazon SRL a trimis marți acest document la Serviciul Baze Sportive și Agrement. Primăria Arad a reacţionat şi şi-a expus punctul de vedere oficial, printr-un comunicat redat mai jos:

„Dorim să liniștim opinia publică, precum și persoanele mai vocale în ceea ce privește starea suprafeței gazonate de pe Stadionul Municipal UTA-Francisc Neumann. Lucrările de întreținere sunt în permanentă desfășurare și se intervine asupra suprafeței de joc la modul cel mai prompt, profesionist și eficient posibil, fiind realizate absolut toate operațiunile necesare și anume: carotare, nisipare cu nisip cuarțos, fertilizare cu îngrășământ granulat și foliar, tratamente de prevenire pentru a evita imbolnăvirea gazonului, tunderi repetate și irigări s.a. Realizarea tuturor acestor operațiuni necesită puțin timp, însă rezultatele nu vor întârzia să apară. Așadar, dacă ne înarmăm cu puțină rabdare, cu siguranță ne vom putea bucura cu toții de o suprafață de joc corespunzătoare, în cel mai scurt timp posibil. Referitor la garanția acordată de către SC RULOURI DE GAZON SRL, în conformitate cu prevederile contractului de lucrări nr. 61077/21.08.2018, perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la recepția finală și este de 24 de luni.

În perioada de garanție, executantul are obligația, în urma dispoziției date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor, contracțiilor și a altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale. Executantul are obligația de a executa toate activitățile sus menționate pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului, unui viciu de concepție, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părți a lucrărilor, neglijenței sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului”.

Cert este gazonul de pe noul „Francisc Neuman” arată foarte rău, el deteriorându-se de de la jumătatea lunii trecute, exact după ce Primăria a recepţionat lucrarea de la SC Rulouri de Gazon SRL. În cazul în care gazonul nu va fi adus la un stadiu optim, acesta riscă să fie înlocuit integral, ceea ce atrage după sine şi costuri mari, dar mai mult, va opri UTA să poată debuta din august pe noua arenă a Aradului. În paralel, lucrările la „Francisc Neuman” avansează şi noul constructor, Drast Company, estimează că poate finaliza stadionul până la sfârşitul lui august.

About Calin Moga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *