Observatori de calitate la AJF Arad

Observatori de calitate la AJF Arad

Aradul are, după București,cel mai mare număr de internaționali și foști fotbaliști de performanță în rândul observatorilor de joc.

La aceștia se adaugă și câțiva foști arbitri divizionari ,dar „trupa de elită” o reprezintă grupul format din foștii internaționali  de fotbal,Flavius Domide,Marcel Coraș și Ioan Bogdan.

În corpul de observatori din Arad mai sunt prezenți foști fotbaliști din primele trei ligi ale campionatului românesc precum : G.Biro, D.Cura, Gh.Vaczi, I.Gherghel, P.Șchiopu, Gr.Bora, I.Hamza, V.Rad, A.Lucaci, I.Gyengye, B.Bizău, M.Nedelea, I.Lazăr etc.,

Grupul de observatori este completat de foști arbitri în frunte cu I.Șandor și de jurnalisti din domeniul sportului precum: Daniel Scridon, Daniel Berar, Valer Mărginean.

Acest aspect al valorii observatorilor arădeni a fost subliniat de către G.Biro, director al corpului de observatori arădeni, în prima ședință din acest an desfășurată luni,20 febr,începând cu ora 16. S-a mai analizat activitatea observatorilor de joc din tur și s-a subliniat problema privind ținuta vestimentarăa acestora la meciurile la care vor fi delegați.

Tot în aceasta ședință,după cuvântul președintelui Dorel Cura,secretarul AJF Arad,Vasile Rad, a prezentat macheta viitoarei agende a observatorului de joc,concepută de Ioan Coman și Adrian Lucaci,ce va trebui însușită începând cu săptămâna viitoare, de către fiecare membru.Această agendă va cuprinde pe lângă calendarul competițional, numerele de telefon ale colegilor precum si ale arbitrilor, evidența delegărilor,evidența jocurilor, kilometri parcurși până la destinația delegărilor etc.

Începând cu ora 17, toți observatorii de joc au fost supuși unei testări în scris, ei trebuind să răspundă la 10 întrebări privind atribuțiunile observatorului de joc precum și din Legile jocului de fotbal.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *